Autor mm_7373

Klimaktérium u žien a Indonal FORTE® – prvá pomoc

Klimaktérium u žien a Indonal FORTE® – prvá pomoc

Články a štúdie

03. mája 2022

Obdobie klimaktéria môže byť pre množstvo žien depresívne a komplikované. Pri prvých príznakoch a vynechaní menštruácie v tomto veku, treba vyhľadať pomoc gynekológa, ktorý zhodnotí stav, spraví  dôkladné vyšetrenia a nastaví správnu liečbu. Liečba je založená na doplnení hormónov, ale výborným pomocníkom pri menopauze je tiež zloženie  stravy  a látka I3C. Má blahodarný účinok na hormonálnu rovnováhu žien  a zvlášť priaznivo pôsobí v období klimaktéria.

Zobraziť článok
Využitie Indol-3-karbinolu v gynekológii – odborný článok

Využitie Indol-3-karbinolu v gynekológii – odborný článok

Články a štúdie

03. mája 2022

Indol-3-karbinol je fytochemická látka získaná z kapustovitých rastlín. Po jeho konzumácii vznikajú viaceré oligomerické zložky s rôznou biologickou účinnosťou, medzi nimi aj 3,3´-diindolylmetán. Vyznačujú sa antiestrogénovou a antiproliferačnou aktivitou. Štúdie priniesli pozitívne výsledky pri skúmaní efektu indol-3-karbinolu pri rôznych onkologických ochoreniach a dokázali sa priaznivé zmeny v metabolizme estrogénov. Využitie indol-3-karbinolu sa uplatňuje v prevencii a liečbe papilomatóznych ochorení spôsobených ľudským papilomavírusom, ale aj pri karcinóme endometria a skorých štádiách karcinómu prsníka. Ovplyvnením metabolizmu estrogénov, metabolizmu glukózy a znížením inzulínovej rezistencie sa zdá byť nádejnou doplnkovou liečbou pri syndróme polycystických ovárií. Indol-3-karbinol sa považuje za bezpečný aj pri dlhodobom užívaní.

Zobraziť článok
Acidosalus a jeho vplyv na regresiu HPV vírusu

Acidosalus a jeho vplyv na regresiu HPV vírusu

Články a štúdie

03. mája 2022

Bolo dokázané, že mnoho gynekologických problémov sa stáva dôsledkom poruchy normálnej vaginálnej flóry, ktorá na druhej strane mení kyslosť vagíny, a tak rastú anaeróbne baktérie a huby. Zvyčajne sa to deje pri lokálnom a systémovom poškodení imunity, pri sexuálne prenosných chorobách, strese, nevyváženej výžive a nadmernom používaní antibiotík. Použitím probiotík sa vaginálna flóra regeneruje prirodzeným spôsobom. Cieľom tejto štúdie bolo analyzovať účinok Acidosalus vaginalete na vývoj infekcie ľudským papilomavírusom (HPV), intraepiteliálnu léziu krčka maternice (LSIL) a perzistentnú HPV po eradikácii CIN2 / 3 a CIS.

Zobraziť článok
Ochranný účinok indol-3-karbinolu a karcinóm prsníka

Ochranný účinok indol-3-karbinolu a karcinóm prsníka

Články a štúdie

03. mája 2022

Nedávne výsledky z epidemiológie, in vitro bunkových kultúr a štúdií in vivo naznačujú výhody indol-3-karbinolu pri prevencii mnohých druhov rakoviny, vrátane rakoviny prsníka. Ukázalo sa, že orálne podávanie indol-3-karbinolu priaznivo ovplyvňuje náš metabolizmus estrogénov u ľudí. Zvyšuje pomer 2-hydroxyestrónu k 16alfa-hydroxyestrónu. Experimentálne a klinické dôkazy naznačujú, že 16a-hydroxylované estrogénové metabolity reagujú ako silné estrogény a sú spojené s rizikom rakoviny prsníka, zatiaľ čo 2-hydroxylované metabolity majú nižšiu estrogénovú aktivitu a sú slabo spojené s týmto ochorením. Indol-3-karbinol je dobrým kandidátom na klinické skúšanie u žien so zvýšeným rizikom rozvoja rakoviny prsníka. Indol-3-karbinol selektívne indukoval apoptózu v bunkách rakoviny prsníka, ale nie v numumorigénnych bunkách prsníka, čo naznačuje potenciálny terapeutický prínos I3C proti rakovine prsníka [7]. Nízke hladiny indol-3-karbinolu inhibovali rast nádorových buniek viac ako rast normálnych prsných buniek. Fytochemický upregulovaný pomer Bax / Bcl-2 a znížená expresia Bcl-xL iba v bunkách rakoviny prsníka.

Zobraziť článok
Indol-3-Karbinol a lézie krčka maternice MUDr. Redecha M.

Indol-3-Karbinol a lézie krčka maternice MUDr. Redecha M.

Články a štúdie

03. mája 2022

Derivát indolu, indol-3-karbinol (I3C), je látka prirodzene sa vyskytujúca v kapustových rastlinách. Táto látka inhibuje bunkovú proliferáciu, zastavuje bunkový cyklus v G1 fáze a vyvoláva apoptózu, čím suprimuje tumorogenézu. Jej užívanie by tak mohlo napomáhať pri prevencii a liečbe niektorých ochorení vrátane lézií krčka maternice. Molekulárne mechanizmy, ktorými indoly suprimujú tumorogenézu, však nie sú presne známe. Ženy s cervikálnou intraepiteliálnou neopláziou II a III (CIN II/III) majú nižší pomer 2:16α-hydroxyestrónu v porovnaní so ženami s fyziologickým nálezom na krčku maternice. I3C účinne zvyšuj 2-hydroxyláciu estrogénu v pečeňových bunkách a podporuje tvorbu 2-hydoxyestrónu na úkor 16α-hydroxyestrónu. I3C by bolo preto možné využiť ako doplnok pri liečbe lézií krčka maternice. Jeho využitie je však širšie. V súčasnosti máme na trhu k dispozícii viaceré preparáty a výživové doplnky s obsahom indol-3-karbinol. Odporúčaná denná dávka I3C je 200-400 mg dva krát denne počas minimálne 4 týždňov.

Zobraziť článok
Zázračná Čaga. Zdravie pre celú rodinu!

Zázračná Čaga. Zdravie pre celú rodinu!

Články a štúdie

03. mája 2022

Čaga je bohatá na Beta-D-glukány, ktoré pomáhajú vyrovnávať odpoveď imunitného systému. Čaga pomáha v prípade potreby posilniť imunitný systém, ale na druhú stranu ho spomaľuje keď je hyperaktívny. Výskum tiež ukázal, že čaga aktivuje imunitné bunky zodpovedné za boj proti iniciácii rakoviny. Výskum stále prebieha, pretože sú potrebné ďalšie štúdie na určenie celkovej úlohy čagy pri rakovine. Čaga sa ukázala ako účinná pri podpore štandardných prístupov k rakovine, ako je chemoterapia, kompenzáciou negatívnych vedľajších účinkov tohto programu.

Zobraziť článok
Acidosalus vaginalete u pacientov s infekciou močových ciest

Acidosalus vaginalete u pacientov s infekciou močových ciest

Články a štúdie

03. mája 2022

Zmenami v pôvodnej vaginálnej mikroflóre s uropatogénnymi baktériami môžu predisponovať ženy s často sa opakujúcou bakteriálnou cystitídou. Laktobacily používané ako probiotiká zohrávajú dôležitú úlohu pri prevencii kolonizácie patogénnych baktérií vo vagíne. Bola vykonaná perspektívna klinická pilotná štúdia na potvrdenie bezpečnosti a účinnosti vaginálnych čapíkov Lactobacillus proti recidíve bakteriálnej infekcie močových ciest (Urinal Tract Infection - UTI). Pacienti zaradení do štúdie boli poučení, aby užívali vaginálne čapíky obsahujúce kmeň Lactobacillus crispatus GAI 98322. Bolo zaznamenané významné zníženie počtu recidív, bez akýchkoľvek nepriaznivých komplikácií (P = 0,0007). Podávanie vaginálnych čapíkov obsahujúcich L. crispatus GAI 98332 sa javilo ako bezpečná a sľubná liečba na prevenciu recidívy UTI.

Zobraziť článok
Nebezpečná estrogénová dominancia a Indol-3 Carbinol

Nebezpečná estrogénová dominancia a Indol-3 Carbinol

Články a štúdie

03. mája 2022

Dr.John Lee, ako prvý použil termín: „estrogénová dominancia“, a strávil niekoľko rokov hľadaním príčiny ženských problémov ako je PMS, endometrióza, cysty vaječníkov, fibroidy, rakoviny prsníkov, neplodnosť, osteoporóza a menopauza. Na základe svojich klinických skúseností o ženskom zdraví a tiež z publikovaných výskumov a sa dopracoval k záveru, že zdravotné problémy mnohých žien (ale aj mužov) sú spôsobené nadbytkom prítomného estrogénu. Estrogén má tri základné druhy - estradiol, estrón a estriol. Estradiol kontroluje pohlavný vývoj žien, podporuje rast a funkciu ženských pohlavných orgánov a sekundárnych ženských pohlavných znakov a podieľajú sa na homeostáze minerálov kostí.

Zobraziť článok
Dámy, darujte partnerovi zdravý intímny život

Dámy, darujte partnerovi zdravý intímny život

Články a štúdie

03. mája 2022

Indonal Man pozitívne ovplyvňuje metabolizmus mužských pohlavných hormónov, priaznivo pôsobí na močový a pohlavný systém, má revitalizujúci účinok pri riešení problémov s prostatou Látka Saw Palmetto, ktorá je jeho zložkou, podporuje metabolizmus zdravého testosterónu v mužskom tele a podporuje zdravú funkciu prostaty a urogenitálneho traktu..

Zobraziť článok