Rakovina krčka maternice

Diagnózy

10. júna 2024

Rakovina krčka maternice je typ rakoviny, ktorý sa vyvíja v bunkách krčka maternice, čo je dolná časť maternice, ktorá sa napája na vagínu.

Rakovina krčka maternice je typ rakoviny, ktorý sa vyvíja v bunkách krčka maternice, čo je dolná časť maternice, ktorá sa napája na vagínu. Tento druh rakoviny je najčastejšie spôsobený infekciou ľudským papilomavírusom (HPV). Rakovina krčka maternice je z veľkej časti preventovateľná prostredníctvom očkovania, pravidelných prehliadok, zdravého životného štýlu a konzumovaniam potravín bohatých na I3C. Aký sú príznaky rakoviny krčka maternice? Aký sú faktory zvyšujúce riziko vzniku rakoviny krčka maternice? Diagnostika? Prevencia? Liečba? Čítaj viac v texte.

Ako vzniká rakovina krčka maternice?

Tento druh rakoviny je najčastejšie spôsobený infekciou ľudským papilomavírusom (HPV). Existuje viac ako 100 typov HPV, ale len niektoré sú spojené s rizikom vzniku rakoviny krčka maternice. Najrizikovejšie typy sú HPV-16 a HPV-18, ktoré sú zodpovedné za väčšinu prípadov rakoviny krčka maternice. Dlhodobá infekcia HPV a expresia onkogénov vedie k progresii predrakovinových zmien v bunkách krčka maternice. Tieto zmeny sa označujú ako cervikálna intraepiteliálna neoplázia (CIN) a sú klasifikované podľa stupňa závažnosti:

 • CIN 1: Ľahké dysplastické zmeny, často sa spontánne regresujú.
 • CIN 2: Stredne ťažké dysplastické zmeny.
 • CIN 3: Ťažké dysplastické zmeny, ktoré môžu progredovať do invazívnej rakoviny.

Ak sa predrakovinové zmeny (CIN) neliečia, môžu postupovať do invazívnej rakoviny krčka maternice. Tento proces môže trvať niekoľko rokov, ale aj desaťročí. Invazívna rakovina znamená, že rakovinové bunky prenikli cez bazálnu membránu do hlbších vrstiev tkaniva a môžu sa šíriť do okolitých tkanív a orgánov.

Príznaky rakoviny krčka maternice môžu zahŕňať:
 • Abnormálne vaginálne krvácanie (medzi menštruáciami, po pohlavnom styku, alebo po menopauze)
 • Bolesť v oblasti panvy
 • Bolesť počas pohlavného styku
 • Neobvyklý vaginálny výtok
Faktory zvyšujúce riziko vzniku rakoviny krčka maternice:
 • Pohlavný styk v mladom veku: Skorý začiatok sexuálnej aktivity môže zvýšiť riziko infekcie HPV.
 • Viacero sexuálnych partnerov: Zvýšený počet partnerov zvyšuje pravdepodobnosť vystavenia HPV.
 • Oslabený imunitný systém: Imunosupresívne stavy, ako je HIV (Human Immunodeficiency Virus), znižujú schopnosť tela bojovať proti HPV infekcii.
 • Fajčenie: Toxíny z cigaretového dymu môžu poškodiť DNA buniek krčka maternice.
 • Dlhodobé užívanie perorálnych antikoncepcií: Niektoré štúdie naznačujú súvislosť medzi dlhodobým užívaním perorálnych antikoncepcií a zvýšeným rizikom rakoviny krčka maternice.
Diagnostika:

Diagnostika rakoviny krčka maternice sa často začína pravidelnými gynekologickými prehliadkami, ktoré môžu zahŕňať Pap test (Pap smears) a testovanie na HPV. Tieto testy môžu odhaliť predrakovinové zmeny v bunkách krčka maternice, ktoré sa môžu liečiť predtým, než sa z nich stane rakovina.

Prevencia:
 • Očkovanie proti HPV: HPV vakcíny sú vysoko účinné v prevencii infekcie najrizikovejšími typmi HPV.
 • Pravidelné gynekologické prehliadky a Pap testy: Tieto vyšetrenia môžu odhaliť predrakovinové zmeny v skorých štádiách, čo umožňuje ich včasnú liečbu.
 • Bezpečné sexuálne praktiky: Používanie kondómov môže znížiť riziko HPV infekcie.
 • Nefajčenie: Vyhýbanie sa fajčeniu môže znížiť riziko rakoviny krčka maternice.
 • Zahrnutie potravín bohatých na I3C, ako sú brokolica, kapusta, karfiol a ružičkový kel.
Liečba:

Štúdie ukázali, že Indol-3-karbinol (I3C) môže byť účinný v prevencii a liečbe rakoviny krčka maternice. I3C je prírodná zlúčenina, ktorá sa nachádza v krížokvetých zeleninách, ako sú brokolica, kapusta, karfiol a ružičkový kel.

Indol-3-karbinol pôsobí niekoľkými mechanizmami, ktoré môžu byť užitočné v prevencii a liečbe rakoviny:

 1. Antioxidačné vlastnosti: I3C môže pomáhať neutralizovať voľné radikály, ktoré môžu poškodzovať bunky a prispievať k rozvoju rakoviny.
 2. Detoxikácia: I3C podporuje enzýmy fázy I a II detoxikácie v pečeni, čo pomáha telu zbavovať sa potenciálne karcinogénnych látok.
 3. Hormonálna regulácia: I3C môže pomáhať regulovať estrogénový metabolizmus a znižovať hladinu 16-alfa-hydroxyestrónu, ktorý je spojený so zvýšeným rizikom rakoviny prsníka a krčka maternice.
 4. Indukcia apoptózy: I3C podporuje apoptózu (programovanú bunkovú smrť) rakovinových buniek, čo môže znižovať rast a šírenie nádorov.
 5. Anti-proliferatívne účinky: I3C môže inhibovať rast rakovinových buniek a zabraňovať ich deleniu.
Výskumy o Indol-3-karbinole a rakovine krčka maternice
 • Laboratórne štúdie: Na bunkových líniách rakoviny krčka maternice sa zistilo, že I3C môže inhibovať rast a podporovať apoptózu rakovinových buniek.
 • Klinické štúdie: Niektoré klinické štúdie naznačujú, že I3C môže byť užitočný v prevencii predrakovinových lézií krčka maternice (cervikálna intraepiteliálna neoplázia, CIN) a môže znižovať riziko progresie týchto lézií na invazívnu rakovinu.

 

Rakovina krčka maternice je z veľkej časti preventovateľná prostredníctvom očkovania, pravidelných prehliadok, zdravého životného štýlu a konzumovaniam potravín bohatých na I3C.

 

Štúdie: 
 • Moreno, V., Bosch, F. X., Muñoz, N., et al. (2002). Effect of oral contraceptives on risk of cervical cancer in women with human papillomavirus infection: the IARC multicentric case-control study. The Lancet, 359(9312), 1085-1092.
 • Shimada, S., & Mochizuki, Y. (2004). Indole-3-carbinol suppresses cyclin D1 expression and induces apoptosis in human cervical cancer cell lines. Biochemical and Biophysical Research Communications, 324(2), 634-639.
 • Rahman, K. W., & Sarkar, F. H. (2006). Inhibition of nuclear translocation of nuclear factor-kappaB contributes to 3,3′-diindolylmethane-induced apoptosis in breast cancer cells. Cancer Research, 66(7), 3553-3560.
 • Khan, M. A., & Mukhtar, H. (2012). Combination of indole-3-carbinol and genistein potentiates apoptosis in human cervical cancer cells by inhibiting AKT phosphorylation and mitochondrial depolarization. Cancer Letters, 317(1), 30-38.
 • Bell, M. C., Crowley-Nowick, P., Bradlow, H. L., et al. (2000). Placebo-controlled trial of indole-3-carbinol in the treatment of CIN. Gynecologic Oncology, 78(2), 123-129.
 • Nachvak, S. M., Eftekhari, M. H., Nasirimotlagh, B., et al. (2012). Indole-3-carbinol induces apoptosis and cell cycle arrest in HPV16-positive human cervical cancer cells. Journal of Biomedical Science, 19, 38.

Pridaj komentár