Acidosalus vaginalete u pacientov s infekciou močových ciest

Články a štúdie

03. mája 2022

Shinya Uehara a,∗, Koichi Monden a, Koji Nomoto b, Yuko Seno a, Reiko Kariyama a, Hiromi Kumon a

Department of Urology, Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences, 2-5-1 Shikata, Okayama 700-8558, Japan
Yakult Central Institute for Microbiological Research, 1796 Yaho, Kunitachi, Tokyo 186-8650, Japan

Abstrakt

Zmenami v pôvodnej vaginálnej mikroflóre s uropatogénnymi baktériami môžu predisponovať ženy s často sa opakujúcou bakteriálnou cystitídou. Laktobacily používané ako probiotiká zohrávajú dôležitú úlohu pri prevencii kolonizácie patogénnych baktérií vo vagíne. Bola vykonaná perspektívna klinická pilotná štúdia na potvrdenie bezpečnosti a účinnosti vaginálnych čapíkov Lactobacillus proti recidíve bakteriálnej infekcie močových ciest (Urinal Tract Infection – UTI).
Pacienti zaradení do štúdie boli poučení, aby užívali vaginálne čapíky obsahujúce kmeň Lactobacillus crispatus GAI 98322. Bolo zaznamenané významné zníženie počtu recidív, bez akýchkoľvek nepriaznivých komplikácií (P = 0,0007). Podávanie vaginálnych čapíkov obsahujúcich L. crispatus GAI 98332 sa javilo ako bezpečná a sľubná liečba na prevenciu recidívy UTI.

 

2.4. Do pilotnej štúdie bolo zaradených deväť pacientiek, ktoré zažili viac ako dve epizódy UTI v predchádzajúcich 12 mesiacoch a ktoré trpeli opakujúcou sa UTI najmenej 2 roky. Sedem pacientiek nemalo detekovateľné iné komplikácie s močovým traktom, zatiaľ čo dve pacientky mali neurogénne poruchy močového mechúra a bola u nich vykonaná čistiaca intermitentná katetrizácia.

Pacientky boli poučené, aby si vložili vaginálny čapík obsahujúci L. crispatus GAI 98332 každé 2 dni počas 1 roka pred spaním.

Pacientky navštevovali našu nemocnicu každý mesiac a vyšetrili sa subjektívne príznaky. Vykonala sa analýza moču, kultivácia moču a vagíny. Antimikrobiálna látka bola podaná každému pacientovi s klinickými príznakmi a symptómami UTI a protokol štúdie bol obnovený po vyliečení UTI. Porovnával sa výskyt UTI pred a počas liečby vaginálnymi čapíkmi obsahujúcimi L. crispatus GAI 98332.

 

Pacientky Vek pacientky Trvanie ochorenia Počet opakovaní UTI Počet opakovaní UTI Typ kauzatívnej infekcie Typ kauzatívnej Infekcie Kateterizácia
číslo   (UTI) v rokoch za rok po liečbe laktob. Čípkami pred liečbou po liečbe  
1 70 4 4 2 E. Clocae, E. Coli E. Coli áno
2 78 3 4 1 E.faecalils, E.coli S.epidermis nie
3 37 16 6 0 E.faecalis bez infekcie nie
4 39 2 6 1 E.faecalis E.faecalis nie
5 37 15 8 4 E.Coli E.coli nie
6 55 8 6 1 E.Coli E.coli nie
7 53 8 4 2 E.Faecalis E.coli áno
8 80 4 4 0 P.Mirabilis Bez infekcie nie
9 66 4 3 1 E.coli Efaecalis nie

3.3. Klinický výsledok

Na tejto pilotnej štúdii sa zúčastnilo deväť pacientiek s opakujúcou sa UTI. U dvoch z deviatich pacientiek bola vykonaná  čistiaca intermitentná katetrizácia a sedem pacientiek malo nekomplikovanú UTI. Priemerný vek účastníkov bol 57,2 ± 17,2 rokov a opakovane trpeli UTI 7,1 ± 5,2 rokov. Liečba vaginálnymi čapíkmi obsahujúcimi L. crispatus GAI 98332 trvala 12 mesiacov.

Pacientky neuviedli žiadne vedľajšie účinky spojené s liečbou. Zistenia kultúry ukázali, že Escherichia coli bola izolovaná z moču najčastejšie pred a počas liečby (tabuľky 2 a 3). Bolo pozorované významné zníženie počtu recidív počas liečby (z priemerných 5,0 ± 1,6 epizód ročne na 1,3 ± 1,2, P = 0,0007).

4. Diskusia

Táto štúdia preukázala, že vaginálne čapíky s L. crispatus GAI 98332 môžu významne znížiť výskyt UTI bez akýchkoľvek nepriaznivých komplikácií počas liečby. Dôvod, prečo štúdia preukázala významné zníženie, môže byť, že bol vybraný najvhodnejší kmeň L. crispatus, ktorý sa ľahko izoluje z vagíny zdravých žien [12,13] a jeho schopnosť produkovať peroxid vodíka a viazať sa na epitelové bunky vagíny je takmer univerzálna.

Aj keď antimikrobiálne látky sú dosť účinné pri klinickom vyliečení UTI, nemenia náchylnosť pacienta na recidívy. Použitie antimikrobiálnych látok má za následok kvasinkovú vaginitídu v dôsledku narušenia normálnych hladín črevnej a vaginálnej flóry a rozvoja antimikrobiálnej rezistencie.

Na záver

Údaje z tejto štúdie naznačujú, že podávanie vaginálnych čapíkov obsahujúcich L. crispa- tus GAI 98332 môže byť bezpečná a sľubná stratégia na prevenciu opakujúcich sa UTI. Odporúča sa, aby sa budúce štúdie zamerali na určenie optimálneho dávkovania, trvania a spôsobu dodávania laktobacilov na stanovenie vaginálnej a / alebo periuretrálnej kolonizácie.

 

 

Produkt na eshope

Pridaj komentár