Autor kolosova@pharma.sk

Kazuistika Indonalu v praxi

Kazuistika Indonalu v praxi

Články a štúdie

25. augusta 2023

Hodnotenie užívania výživového doplnku INDONAL v každodennej praxi gynekológov u slovenských žien v roku 2008. Pomohol 79% pacientkám s diagnózou dysplázia krčku maternice! Hodnotenie prebiehalo 6 mesiacov a spolupracovalo na ňom 25 lekárov a bolo vyšetrených 316 pacientok. Výsledky poukazujú na výrazne zlepšenie nálezov u diagnóz: dysplázia krčku maternice, myómy maternice, mastopatia, cysty ovárií.

Zobraziť článok