Rastlinná terapia benígnej hyperplázie prostaty

Články a štúdie

03. mája 2022

Ide o zväčšenie prostaty, veľmi nepríjemné ochorenie, spojené s množstvom symptómov. Uvádza sa, že symptómami BHP trpí približne 50 % mužov po 50. a až 75 % po 80. roku života. Najbežnejšími symptómami sú nutkanie na močenie, prerušované močenie, slabý prúd moču, pocit neúplného vyprázdnenia močového mechúra a ďalšie dráždivé symptómy, ako časté a naliehavé močenie cez deň a noktúria.

Serenoa plazivá (Serenoa repens) je palma, pochádza z juhovýchodnej časti USA. Známa je aj pod názvom americká trpasličia palma. Rastlinu tvoria oranžové až čierne sušené zrelé plody (7, 8). Extrakty z nej sú jednými z najpoužívanejších rastlinných extraktov v symptomatickej liečbe porúch močenia (dysúria, polakisúria, noktúria, retencia moču) pri benígnej hyperplázii prostaty.

Na akom princípe pôsobí?                                                            

Opísaných bolo viacero mechanizmov účinku, vrátane antiandrogénneho a antiestrogénového a inhibície rastového faktora. Najpravdepodobnejším je antiandrogénny účinok, ktorý spočíva v inhibícii enzýmu 5-α- -reduktázy, enzýmu katalyzujúceho premenu testosterónu na dihydrotestosterón (DHT). DHT ako intracelulárny androgén je zodpovedný za reguláciu rastu prostaty. Inhibítory tohto enzýmu indukujú apoptózu v prostatických epiteliálnych bunkách, čo vedie k redukcii objemu prostaty.

Skutočne funguje?

Účinnosť extraktu z plodov serenoy potvrdzuje viacero klinických štúdií zahrňujúcich od 22 do 205 pacientov, ktorí dostávali extrakt v dávke 160 mg 2-krát denne po dobu 1 až 3 mesiacov. Takmer vo všetkých štúdiách sa zaznamenalo signifikantné zlepšenie symptómov BHP v skupine užívajúcej extrakt oproti placebu (8,9). Obsahové látky: hlavnými obsahovými látkami v plodoch sú voľné a esterifikované mastné kyseliny (laurová, myristová, olejová, linolová, linolénová, steárova, palmitová), fytosteroly (β-sitosterol a jeho 3-glukozid, kampesterol, stigmasterol), ďalej sú prítomné polysacharidy, flavonoidy a silica.

Dávkovanie: odporučená denná dávka predstavuje 1 – 2 g drogy alebo 320 mg lipofilného extraktu, prípadne ekvivalentu v prípravkoch. Nežiaduce účinky: zriedkavo sa môžu vyskytnúť tráviace ťažkosti. Interakcie: nie sú známe. Kontraindikácie: nie sú známe. Tehotenstvo a dojčenie: užívanie extraktu sa neodporúča.

INDOL-3 KARBINOL (výťažok z kapustovín)

Indol-3-karbinol sa odporúča v prevencii proliferácie tkaniva a rakoviny prostaty. V poslednom čase sa stal veľmi populárnou prírodnou látkou v prevencii rakovinových ochorení, najmä prsníka a vaječníkov. Ide o látku hojne rozšírenú v čeľadi kapustovité. Pri tejto látke sa predpokladá niekoľko mechanizmov účinku. Uvádza sa najmä antiestrogénová aktivita, priamo sa viaže na estrogénové receptory, kde pôsobí ako antagonista. Pokiaľ ide o rakovinu prostaty, v štúdiách in vitro indol-3-karbinol indukoval zánik rakovinových buniek a jeho aktívny metabolit diindolylmetán signifikantne potlačil bujnenie rakovinových buniek prostaty (PC-3). Látka Indol-3-karbinol sa nachádza v produktoch INDONAL.

Silvia Fialová. 2013. Fytoterapia benígnej hyperplázie prostaty IN Via pract., 2013, 10(2): 65–68

Link: http://www.viapractica.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=6385&magazine_id=1

Pridaj komentár