Kazuistika Indonalu v praxi

Články a štúdie

25. augusta 2023

Pomohol 79% pacientkám s diagnózou dysplázia krčku maternice!
Hodnotenie užívania výživového doplnku INDONAL v každodennej praxi gynekológov u slovenských žien v roku 2008

 

 Charakteristika hodnotenia
 • hodnotenie prebiehalo 6 mesiacov
 • spolupracovalo na ňom 25 lekárov a bolo vyšetrených 316 pacientok
 • od vstupného vyšetrenia bolo pacientkam odporúčané užívanie výživového doplnku INDONAL(150mg)
 • boli vytvorené hárky na zapisovanie údajov
 • obsahovali – vstupné vyšetrenie
 • kontrolu po 1-3 mesiacoch
 • kontrolu po 3-6 mesiacoch
 • sledované diagnózy:
 • dysplázia krčku maternice(135 pacientok, s nich 71 pacientka do 30 rokov a 64 pacientky nad 30 rokov)
 • myómy maternice (57 pacientok)
 • mastopatia (106 pacientok)
 • cysty ovárií (31 pacientka)
 • kondylómy (4 pacientky)
 • herpes genitalis (1 pacientka)

*niektoré ochorenia sú kombinované

Zúčastnení lekári: MUDr. Miezga, MUDr. Smolík, MUDr. Minárikoví, MUDr. Gáboríková, MUDr. Maličkayová, MUDr. Čierny, MUDr. Janek, MUDr. Vorosová, MUDr. Bella, MUDr. Lauda, MUDr. Berešová, MUDr. Havránek, MUDr. Blahutiaková, MUDR. Balco, MUDr. Szedély, MUDr. Ďurovská, MUDr. Pohančíková, MUDr. Šimo, MUDr. Grom, MUDr. Necpálová, MUDr. Kovačik, MUDr. Hollosy, MUDr. Garay, MUDr. Bugárová, MUDr. Ančicová.

 

Vstupné vyšetrenie obsahovalo:
 • evidenčné číslo, dátum vyšetrenia, kraj, okres, vek, diagnóza, gynekologické operácie, pôrody, potraty, rodinná anamnéza
 • rizikové faktory (hormonálna antikoncepcia, fajčenie, HPV, chronická infekcia, iné)
 • gynekologický nález
 • cytologický/histologický nález
 • USG
 • doterajšia liečba
 • dávkovanie výživového doplnku INDONAL(150mg): 2×1 do hmotnosti 70 kg, pri hmotnosti nad 70 kg- 3×1
Rizikové faktory-celkovo
 • HPV (95 pacientok)
 • Pôrody (320 pacientok)
 • Potraty (92 pacientky)
 • Hormonálna antikoncepcia (126 pacientok)
 • Fajčenie (61 pacientka)

 

  Spokojnosť pacientok
Spokojnosť pacientok celkovo 1 2 3 4 5
1. Kontrola 294 116 136 36 3 3
2. Kontrola 310 160 118 27 4 1

 

          Vysvetlivky:

 1. veľmi spokojná
 2. spokojná
 3. ani spokojná, ani nespokojná
 4. nespokojná
 5. veľmi nespokojná

 

     Výsledky
Diagnózy Počet Zlepšenie Bez zmeny Zhoršenie Preventívne
dysplázia 123 97 (78,86%) 24 (19,51%) 1

(0,81%)

1 (0,81%)

konizácia

mastopatia 96 78 (81,25%) 14 (14,58%) 4

(4,1%)

myómy 52 33 (63,46%) 18 (34,61%) 1 (

1,92%)

cysty 31 21 (67,74%) 8

(25,80%)

2

(6,45%)

kondylómy* 4 0 0 0 4 (100%)
herpes gen. 1 0 1 (100%) 0

* Kondylómy boli odstránené chirurgicky alebo kryoterapiou, INDONAL pacientky užívali preventívne

    

 Záver

Doteraz spracované výsledky poukazujú na výrazne zlepšenie nálezov u diagnóz:

 • dysplázia krčku maternice
 • myómy maternice
 • mastopatia
 • cysty ovárií

 

*V prípade záujmu o viac informácii nás neváhajte kontaktovať: office@pharma.sk alebo 0850 111 228                        

Pridaj komentár