INDONAL v liečbe mastopatií MUDr. BELLA

Články a štúdie

03. mája 2022

BRATISLAVA 17. apríla 2012 (WBN/PR) – Prsníky sa skladajú z tela prsníkov, prsnej bradavky a prsníkového dvorca. Prsníková žľaza pozostáva z viacerých jednotlivých žliaz, individuálne sa pohybujú v počte 15-20, väzivového tkaniva a tukového tkaniva. Počas celého života ženy sa v prsníkoch odohrávajú skoro dennodenné premeny v tkanive prsníkovej žľazy, nakoľko je tu veľká závislosť na hormonálnej produkcii, ktorá sa počas menštruačného cyklu významne mení. Mení sa hlavne hladina ženských hormónov estrogénu a progesterónu. Pri hormonálnych vplyvoch je zmena nielen žľazového tkaniva, ale i ostatných častí prsníka.

Taktiež ochorenia prsníkov a zmeny v prsníkoch sa u žien vyskytujú veľmi často. Patria sem karcinóm prsníka, nezhubné nádory prsníka a hormonálne zmeny prsníkov, ktoré sa môžu prejavovať ložiskovou dyspláziou, cystami alebo mastodýniou. Karcinóm prsníka je najčastejším onkologickým ochorením zo všetkých onkologických ochorení u žien. Je to určite najzávažnejšie ochorenie prsníkov. Omnoho viac žien však udáva mastodýniu. Mastodýnia sa vyskytuje hlavne pri tzv. mastopatii, ktorá je jednoznačne nezhubné ochorenie prsníkov. Prejavuje sa hrčkami, uzlíkmi v prsníkoch až opuchnutím prsníkov s prejavmi bolesti prsníkov, často s vyžarovaním do pazuchy. Udáva sa že asi 30-80% žien počas života má viac menej bolestivosť prsníkov. Niektoré ženy nemajú pocit bolesti prsníkov po celý svoj život, niektoré ho majú od mlada. Najčastejšie pred začiatkom menštruácie môže, pôsobením hormónov, dochádzať k napuchnutiu prsníkov, ktoré často bývajú bolestivé. Po skončení menštruácie väčšinou zaniká. Tento pocit bolesti vzniká na podklade hormonálnej nerovnováhy ženských pohlavných hormónov estrogénu a progesterónu, následkom relatívneho alebo absolútneho nadbytku estrogénov. Tieto zmeny spôsobujú zmeny tkaniva prsníkov.

So začiatkom menopauzy sa mastodýnia väčšinou nevyskytuje. Vyskytuje sa hlavne u žien v pohlavnom veku života, hlavne od 30-50 rokov, ale nie je výnimočnosť bolestivosti prsníkov aj u mladších žien. Bolestivosť môže byť v jednom alebo oboch prsníkoch. Pravidelné lekárske kontroly sú potrebné. Liečba mastodýnie je rôznorodá, od nehormonálnych až po hormonálne preparáty. Pri liečbe bolestivosti prsníkov sa predpisujú rôzne lieky. Pred liečbou je nutné vylúčiť zhubný nádor prsníka a až potom je možná liečba bolestivosti prsníkov, nakoľko asi v 5% bolestivosť môže byť spojená so zhubným nádorom prsníka. Cieľom liečby je zmenšenie alebo vymiznutie bolesti, znížiť pocitu napätia prsníkov.

Jednou z možností znižujúcich bolestivosť prsníkov je aj Indonal, ktorého účinná látka Indol-3-karbinol priaznivo pôsobí na metabolizmus estrogénu a prispieva k vyrovnaniu jeho hladín. Indol-3-karbinol sa pre výživový doplnok získava extrakciou z krížokvetých rastlín ako sú brokolica, kapusta, kaleráb, kel a karfiol. Mechanizmus účinku je v tom, že priaznivo ovplyvňuje vzájomný pomer metabolitov estrogénu v prospech 2á- hydroxyestrónu, tzv. „dobrého metabolitu“ – táto cesta premeny estrogénu nevedie k rozvoju patologických zmien mäkkých tkanív ženských pohlavných orgánov závislých od estrogénu.

 
 Vykonali sme štúdiu na rôzne diagnózy. Jedným z cieľov štúdie bolo zistenie ovplyvnenia bolestivosti prsníkov pomocou odporúčaného výživového doplnku Indonal. Do štúdie sa zapojilo 27 lekárov z celého Slovenska a do štúdie bolo zahrnutých 316 žien. Hodnotenie preparátu prebiehalo počas 6 mesiacov. Celkové zlepšenie alebo až vymiznutie bolesti udávalo 81% žien, bez pocitu zlepšenia 15% žien a zhoršenie pocitu bolesti 4%. Indonal môže v niektorých prípadoch vyvolať mierne nežiaduce účinky. Medzi najčastejšie bol práve pocit väčšej bolesti prsníkov, u zmienených 4% žien nafukovanie, v menšom množstve žalúdočná nevoľnosť, slabé krvácanie mimo menštruačného cyklu.

Doteraz spracované výsledky poukazujú na výrazne zlepšenie nálezov u žien s bolestivosťou prsníkov. U väčšiny pacientok bolo sledované zníženie bolesti cyklickej ako i necyklickej bolestivosti a zlepšenie mastopatie prípravkom Indonal, ak je predpísané pri správnej diagnóze. Podobné hodnotenie prebieha aj v Českej republike.

Autor: MUDr. Vladimír Bella, PhD.

Pridaj komentár