Iné otázky

Výsledky po konizácii

otázka od: Andy v kategórii Iné otázky
Dobrý deň,
prosím Vás pani doktorka, mohli by ste sa mi prosím vyjadriť k výsledkom z konizácie, ktorú som podstúpila pred dvoma týždňami? Veľmi Vám budem vďačná, lebo nerozumiem tomu. Ďakujem.
MAKRO:
Typ vzorky:
1.Konizát označený ihlou, celkových rozmerov 27x22x9 mm, po celom obvode s tmavočervenou eróziou, mierne hrboľatý, so zvyškami ovulózy. Endocervikálny resekčný okraj makroskopicky bez nápadných ložiskových zmien.
2.Fragmenty hlienu a mäkkoelastického tmavohnedého tkaniva celkového priemeru 5mm.
3.Fragmenty bledohnedého tuhoelastického tkaniva spoločného priemeru 15mm.

1. Histologický nález/záver:
V kompletne vyšetrenom materiáli:
-konizát krčka maternice
-epitel transformačnej zóny zachytený
-takmer v celom rozsahu zachytené ložisko high grade dysplázie skvamózneho epitelu HGSIL/CIN3
-s výraznou extenziou do endocervikálnych žliazok
-imunohistochemický dôkaz expresie proteínu p16-pozitívny
-bez displázie endocervikálneho epitelu
-endocervikálny resekčný okraj nie je voľný
-bez iného patologického nálezu

2.Histologický nález/záver:
V kompletne vyšetrenom materiáli:
-fragmenty endocervikálnej sliznice bez displázie epitelu
-bez iného podstatného nálezu

3.Histologický nález/záver:
V kompletne vyšetrenom materiáli:
-krvné koagulá a fragmenty proliferačného korporálneho endometria
-bez hyperplázie a bez atypií.
Späť {{ question.answersCount }} Zodpovedané doktorom Téma uzamknutá {{ question.date }}