24.10.2017 20:26

Látka I3C a jej vplyv na ženské hormóny

V súčasnej dobe sa vedci čoraz viac zaoberajú výskumom rôznych prírodných látok, ktoré by mohli byť nápomocne pri prevencií a liečbe rakoviny.

Rôzne štatistické údaje poukazujú na fakt, že v poslednej dobe došlo k výraznému nárastu rakoviny prs a maternice. Výskumy preukazujú, že príroda poskytuje možnosti prevencie či liečby skorých štádií rakoviny.

Jednou z látok, ktorá má preukázateľné účinky je látka indol-3-karbinol.

Látka indol-3-karbinol (I3C) sa získava extrakciou z križokvetých rastlín – kapusta, brokolica, kaleráb. Patrí do skupiny fytoestrogénov a antioxidantov. Mnoho štúdií naznačuje, že zvýšená konzumácia tejto skupiny zeleniny je spájaná s redukciou rakovinových ochorení. I3C sa zapája do metabolizmu estradiolu ( ženský pohlavný hormón ). Estradiol sa metabolizuje na tri rôzne metabolity označované ako 16alfa-hydroxyestron, 2-hydroxyestron a na 4-hydroxyestron. 2-hydroxyestron je považovaný za dobrý, má antiestrogenné účinky. Zvyšné dva (16alfa-hydroxyestron a 4-hydroxyestron) môžu podporovať vznik rakoviny. 16alfa-hydroxyestron spôsobuje rozvoj buniek zodpovedných za karcinóm prsníkov a 4-hydroxyestron je potencionálny karcinogén. Narušenie rovnováhy metabolitov estadiolu je zodpovedné za veľkú časť rakoviny u žien – prsia, pohlavné orgány. V takomto prípade telo ženy nie je schopné sa zbaviť týchto metabolitov. Látka I3C zvyšuje počet 2-hydroxyestronu a znižuje počet 4-hydroxyestronu a 16alfa-hydroxyestronu. Týmto procesom dochádza k tvorbe benígnych metabolitov estradiolu ( benígne metabolity sú pre organizmus neškodné ). Laboratórne pokusy na myšiach preukázali, že I3C znižuje aktivitu enzýmov, ktoré môžu podporovať rozvoj karcinogénov v organizme. Doterajšie výskumy tiež preukázali, že I3C znižuje rozvoj papilomatózy. I3C zasahuje do bunečného delenia napadnutých buniek a tým zabraňuje ich rastu a deleniu.

Látka I3C je schopná kontrolovať stav niektorých hormónov ( estrogén ) v organizme a zabezpečuje ich rovnováhu. Okrem iného tieto účinky môžu pomáhať pri úprave menštruačného cyklu pri jeho nepravidelnosti a príznakoch klimaktéria.